Nguyên liệu Indonesia

Indonesia là quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á, ven biển Thái Bình Dương. Với đường bờ biển dài, ven bờ có nhiều đảo, vịnh, đầm phá cùng hệ thống sông ngòi dày đặc, nước ta có nhiều điều kiện để phát triển hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản. Bờ biển trải dài từ Bắc xuống Nam tạo ra sự khác nhau về khí hậu, chế độ thủy học nên biển Việt Nam có nguồn thủy sản phong phú về chủng loại, trong đó có những loại mang giá trị kinh tế cao như tôm, cua, mực, bạch tuộc, bào ngư…

Indonesia là quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á, ven biển Thái Bình Dương. Với đường bờ biển dài, ven bờ có nhiều đảo, vịnh, đầm phá cùng hệ thống sông ngòi dày đặc, nước ta có nhiều điều kiện để phát triển hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản. Bờ biển trải dài từ Bắc xuống Nam tạo ra sự khác nhau về khí hậu, chế độ thủy học nên biển Việt Nam có nguồn thủy sản phong phú về chủng loại, trong đó có những loại mang giá trị kinh tế cao như tôm, cua, mực, bạch tuộc, bào ngư…

Indonesia là quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á, ven biển Thái Bình Dương. Với đường bờ biển dài, ven bờ có nhiều đảo, vịnh, đầm phá cùng hệ thống sông ngòi dày đặc, nước ta có nhiều điều kiện để phát triển hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản. Bờ biển trải dài từ Bắc xuống Nam tạo ra sự khác nhau về khí hậu, chế độ thủy học nên biển Việt Nam có nguồn thủy sản phong phú về chủng loại, trong đó có những loại mang giá trị kinh tế cao như tôm, cua, mực, bạch tuộc, bào ngư…

Indonesia là quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á, ven biển Thái Bình Dương. Với đường bờ biển dài, ven bờ có nhiều đảo, vịnh, đầm phá cùng hệ thống sông ngòi dày đặc, nước ta có nhiều điều kiện để phát triển hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản. Bờ biển trải dài từ Bắc xuống Nam tạo ra sự khác nhau về khí hậu, chế độ thủy học nên biển Việt Nam có nguồn thủy sản phong phú về chủng loại, trong đó có những loại mang giá trị kinh tế cao như tôm, cua, mực, bạch tuộc, bào ngư…